ID-documentcontroles

Softwarematige controle van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs

• Herkennen van het document (meer dan 6000 documenten wereldwijd)
• Bijsnijden van het document/croppen van de afbeelding
• Maskeren van gevoelige data zoals BSN en/of pasfoto
• Extraheren van gegevens, zowel middels Machine Readable Zone als Optical Character Recognition
• Controleren van gegevens
• Toevoegen van een watermerk over de afbeeldingen

Het aanleveren van de afbeelding kan op verschillende manieren

Upload document in de backoffice
• Geen abonnement: geen maandelijkse kosten en € 3,50 per controle
• Abonnement basis: € 50,00 per maand en € 1,40 per controle
• Abonnement pro: € 75,00 per maand inclusief 50 controles


Upload via API
Hiermee kunt u uw eigen software koppelen aan ons platform zodat u de gegevens niet dubbel hoeft in te voeren en u ook in uw eigen vertrouwde omgeving kunt beschikken over de informatie uit de controles en van de afbeeldingen.

• API-user: € 65,00 per maand inclusief 50 controles


Online middels e-mail
Hiermee versturen we een e-mail aan uw cliënt om gegevens op te vragen in een voor u gepersonaliseerde omgeving.

Uw cliënt kan hier zijn/haar gegevens uploaden inclusief een foto van het identiteits- of rijbewijs.

De resultaten kunt u direct inzien in uw eigen backoffice.

• Online middels e-mail: € 75,00 per maand inclusief 50 controles

• Eenmalige inrichtingskosten € 750,00 (verplicht)

Contact

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Algemeen telnr.:
E-mail:

 

Businesstoets

Hanzeweg 12a

2803 MC

Gouda

+31 (0)85 732 55 23

info@businesstoets.nl

Disclaimer Businesstoets

De Businesstoets is een geautomatiseerd systeem voor het screenen van de kredietwaardigheid en identiteit van ondernemers en bedrijven. Er kunnen geen rechten aan de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets worden ontleend. Hoewel de leverancier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Businesstoets, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat Businesstoets en haar leden niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en resultaten. De Businesstoets en haar leden wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Schuiven naar boven