Persoonscontrole

Producten

persoonscontroles

 

Basis persoonscontrole

De basis persoonscontrole van de Businesstoets controleert of de persoons- of adresgegevens geregistreerd staan. U ziet of de data van de gecontroleerde persoon reden tot twijfel geeft.

 

Standaard persoonscontrole

De standaard persoonscontrole van de Businesstoets controleert welke informatie er bekent is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres, naast de basis persoonscontrole.

 

Uitgebreide persoonscontrole

De uitgebreide persoonscontrole van de Businesstoets controleert het betalingsrisico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode, naast de controles uit de standaard persoonscontrole.

Welke betalingservaringen zijn er bekend van de opgegeven persoon?

Is deze persoons in aanraking geweest met een deurwaarder of incassobureau?

Is deze persoon betrokken bij faillissementen, insolventies of ondercuratelestellingen?

 

Resultaten kredietwaardigheidstoetsing
• Persoon
• Adres
• Postcode

 

Persoon- en adresgegevens
• Tenaamstelling
• Adresonderzoek
• Adresvalidatie
• Adresinformatie
• Telefoonnummervalidatie
• Faillissementen en insolventies
• Ondercuratelestellingen
• CrimiMail registraties
• Meldpunt Wangedrag Huurders registraties

 

WWFT persoonscontrole (Compliance)

De WWFT persoonscontrole van de Businesstoets controleert of de persoonsgegevens geregistreerd staan op PEP of sanctie lijsten en internationale opsporingsregistraties.

Bij elke persoonscontrole is het ook mogelijk om direct een legitimatiebewijs mee te controleren. Voor meer info klik hier:

Contact

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Algemeen telnr.:
E-mail:

 

Businesstoets

Hanzeweg 12a

2803 MC

Gouda

+31 (0)85 732 55 23

info@businesstoets.nl

Disclaimer Businesstoets

De Businesstoets is een geautomatiseerd systeem voor het screenen van de kredietwaardigheid en identiteit van ondernemers en bedrijven. Er kunnen geen rechten aan de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets worden ontleend. Hoewel de leverancier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Businesstoets, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat Businesstoets en haar leden niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en resultaten. De Businesstoets en haar leden wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Schuiven naar boven