Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid

De Businesstoets voorziet makelaars over de kredietwaardigheid van personen en/of bedrijven.

Dit geeft meer inzicht in met wie u te maken heeft en of er wellicht met het nakomen van afspraken in de toekomst problemen zijn te verwachten. Door het gebruik van de Businesstoets weet u vooraf met wie u zaken doet.

Basis persoonscontrole

De basis persoonscontrole controleert of de persoons- of adresgegevens geregistreerd staan op een branche waarschuwingsregister.

 

Persoonscontrole basis plus

De basis plus controle controleert naast de persoons- of adresgegevens ook of er ondercuratelestellingen bekend zijn.

 

Standaard persoonscontrole

Naast de resultaten uit de basis persoonscontrole geeft de standaard persoonscontrole weer welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres.

 

Uitgebreide persoonscontrole

Als toevoeging op de resultaten uit de standaard persoonscontrole controleert de uitgebreide persoonscontrole op het betalingsrisico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode.

ID-documentnummercontrole

De ID-documentnummercontrole controleert of het document staat geregistreerd als geldig, gestolen of verlopen.

 

PEP en Sanctie controle

De PEP en Sanctie controle geeft weer of de persoon voorkomt op één van de PEP-lijsten (politiek prominent persoon), sanctielijsten en negatieve media.

 

Acceptatie van personen als klanten

Middels de acceptatietoets is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe klanten in te regelen.

 

Monitoring

Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis personen te monitoren op negatieve veranderingen.

Vraag een gratis rapport aan!

KvK uittreksel

Officieel KvK uittreksel bedrijf real-time (nieuw) en historisch.

Bedrijfscontrole

Er zijn meerdere types bedrijfscontroles beschikbaar. De meest uitgebreide bedrijfscontrole geeft een zeer nauwkeurig beeld van de kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf, zusterbedrijven, gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen van de afgelopen vijf jaar, bestuurders die een bevoegdheid hebben en de bedrijfsmatige verbintenis met andere bedrijven maatwerk bedrijfscontroles zijn ook mogelijk.

BTW-nummer controle

De BTW-nummer controle geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en de rechtsvorm.

MKB controle

De MKB controle is speciaal ontwikkeld coor het controleren van een eenmanszaak, VOF of maatschap. Naast kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf vindt een controle plaats op het betaalrisico van de vennoten.

UBO controle

De UBO controle geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de Ultimate Beneficial Owner (Uiteindelijk Belanghebbende) is/zijn van het bedrijf.

 

Wwft controle

De PEP en Sanctie controle geeft weer of de bestuurder voorkomt op één van de PEP-lijsten (politiek prominent persoon), sanctielijsten en negatieve media. Acceptatie van bedrijfsmatige klantenmiddels de acceptatietoets van bedrijfsmatige klanten is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe bedrijfsmatige klanten in te regelen.

 

Monitoring van bestaande klanten

Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis bedrijven te monitoren op positieve en negatieve veranderingen van bedrijfsstructuur en kredietwaardigheid.

Contact

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Algemeen telnr.:
E-mail:

 

Businesstoets

Hanzeweg 12a

2803 MC

Gouda

+31 (0)85 732 55 23

info@businesstoets.nl

Disclaimer Businesstoets

De Businesstoets is een geautomatiseerd systeem voor het screenen van de kredietwaardigheid en identiteit van ondernemers en bedrijven. Er kunnen geen rechten aan de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets worden ontleend. Hoewel de leverancier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Businesstoets, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat Businesstoets en haar leden niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en resultaten. De Businesstoets en haar leden wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Schuiven naar boven