Bedrijfscontrole

Producten

bedrijfscontrole


KvK uittreksel

Met het online KvK uittreksel van de Businesstoets krijgt u inzage in de registratie van een onderneming.


Resultaten
• Algemene bedrijfsgegevens
• Bedrijfsstructuur en bestuurders
• Tekenbevoegde namens de onderneming


Basis bedrijfscontrole

De basis bedrijfscontrole van de Businesstoets controleert de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.


Resultaten
• Algemene bedrijfsgegevens
• Rechtsvorm
• Risicorating
• Kredietadvies


Standaard bedrijfscontrole

De standaard bedrijfscontrole van de Businesstoets controleert de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.


Resultaten kredietwaardigheidstoetsing
• Algemene bedrijfsgegevens
• Risicorating
• Betaalgedrag
• Kredietadvies
• Eigen vermogen
• Liquide middelen
• Holding / Moedermaatschappij weergave
• Faillissementen en insolventies
• Ondercuratelestellingen
• CrimiMail registraties
• Meldpunt Wandgedrag Huurder registraties


Uitgebreide bedrijfscontrole

De uitgebreide bedrijfscontrole van de Businesstoets vult de hierboven beschreven standaard bedrijfscontrole aan met de volgende resultaten:

• Gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen van de afgelopen drie jaar

• De opbouw van de taakverdeling binnen een organisatie

• De persoon die een mandaat uitoefent in een vennootschap of vereniging, die zich bezig houdt met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard


BTW-nummercontrole

De BTW-nummercontrole geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en rechtsvorm.

WWFT bedrijfscontrole (Compliance)

De WWFT bedrijfscontrole van de Businesstoets controleert of de bedrijfsgegevens geregistreerd staan op PEP of sanctie lijsten en internationale opsporingsregistraties.
Meer info klik hier:

UBO controle

De UBO controle van de Businesstoets geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de uiteindelijke belanghebbende is/zijn van het bedrijf.

Contact

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Algemeen telnr.:
E-mail:

 

Businesstoets

Hanzeweg 12a

2803 MC

Gouda

+31 (0)85 732 55 23

info@businesstoets.nl

Disclaimer Businesstoets

De Businesstoets is een geautomatiseerd systeem voor het screenen van de kredietwaardigheid en identiteit van ondernemers en bedrijven. Er kunnen geen rechten aan de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets worden ontleend. Hoewel de leverancier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Businesstoets, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat Businesstoets en haar leden niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en resultaten. De Businesstoets en haar leden wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en resultaten van de Businesstoets dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Schuiven naar boven